Knowledgebase
Knowledgebase: Nederlands
Kan er per product een pagina-title en een description worden ingegeven?
Posted by , Last modified by on 22 November 2011 10:00 AM

Dit is mogelijk, deze velden kunt u vinden onder het tabblad 'Omschrijving' wanneer u een product wijzigt.


Visionhost