Knowledgebase
Knowledgebase: Nederlands
Ik krijg bij mijn webmail-pagina (webmail.domeinnaam.nl) een melding over een certificaatfout. Wat is er aan de hand?
Posted by , Last modified by on 18 August 2011 02:33 PM

Met de toenemende beveiliging van Windows (en Internet Explorer) wordt er bij geen geïnstalleerd certificaat een foutmelding gegeven. Wij hebben geen certificaat geïnstalleerd, maar u kunt vertrouwen dat u op de juiste pagina aangekomen bent en de foutmelding negeren.


Visionhost