Knowledgebase
Knowledgebase: Nederlands
Waar kan ik een achtergrondkleur instellen voor mijn webwinkel?
Posted by , Last modified by on 21 September 2011 01:13 PM

Om een gehele achtergrondkleur in te stellen gaat u naar 'Instellingen' > 'Ontwerpen' en klikt u op 'Instellingen' onder het ontwerp dat u heeft gekozen. In de afbeelding die bovenaan de pagina worden weergegeven kunt u zien welk cijfer bij welke instelling hoort. Om de achtergrond kleur te veranderen moet u de kleur van 'Kleurcode #1' aanpassen.


Visionhost