Knowledgebase
Knowledgebase: Nederlands
Is het mogelijk om bestanden/templates aan te passen via FTP (File Transfer Protocol)?
Posted by , Last modified by on 21 September 2011 01:09 PM

U ontvangt geen FTP toegang bij de webwinkel, het is helaas niet mogelijk om de sourcecode/templates van 123WEBSHOP aan te passen.


Visionhost