Knowledgebase
Knowledgebase: Nederlands
Wat is de minimale duur van het abonnement bij aanvragen van een webwinkel?
Posted by , Last modified by on 18 August 2011 02:41 PM

Het abonnement wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd. De opzegtermijn is 2 maanden.


Visionhost