Knowledgebase
Knowledgebase: Nederlands
Hoe kan ik mijn diensten opzeggen?
Posted by , Last modified by Visionhost - Support on 15 April 2013 03:42 PM
U kunt, met inachtneming van de opzegtermijn, uw diensten schriftelijk opzeggen door een brief te sturen naar het volgende adres:

Visionhost B.V.
Postbus 53105
2505 AC Den Haag

Vermeld hierbij uw debiteurnummer en uw domeinnaam. Wij stellen het ook op prijs als u vermeld wat de reden is van de opzegging en mogelijke tips om onze dienstverlening te verbeteren.

Visionhost