Knowledgebase
Knowledgebase: Nederlands
Waarom geeft de webwinkel aan dat deze ‘in testfase’ is in het beheergedeelte van de webwinkel?
Posted by , Last modified by on 18 August 2011 02:40 PM

Zolang deze melding hier staat, kunt u er op een later tijdstip voor kiezen om alle accounts en bestellingen te verwijderen. Het geeft u de tijd en ruimte om uw webwinkel in te richten en te testen. Zorg er dus voor dat u klikt op ‘Webwinkel in productie nemen’, voordat klanten bestellingen gaan plaatsen.


Visionhost