Knowledgebase
Knowledgebase: Nederlands
Kan ik accounts of bestellingen verwijderen vanuit het beheergedeelte van de webwinkel?
Posted by , Last modified by on 18 August 2011 02:39 PM

U kunt accounts en bestellingen verwijderen. Bij het verwijderen van een account blijven de eventueel gekoppelde bestellingen behouden. U kunt een account ook uitschakelen door deze te deactiveren.


Visionhost