Knowledgebase
Knowledgebase: Nederlands
Is het mogelijk om de software van webwinkel aan te schaffen en in eigen beheer te nemen?
Posted by , Last modified by on 18 August 2011 02:37 PM

Nee, dit is niet mogelijk. De software blijft ten alle tijden eigendom van Visionhost. Het is ook enkel mogelijk de webwinkel bij ons af te nemen als totaalpakket (domeinnaam, webhosting en gebruik mogen maken van de webwinkel software).


Visionhost